Till bostadsrättsföreningar i Uppsala – Vill ni hjälpa oss att hjälpa?

Det här är en förfrågan om samarbete från Ge vidare second hand.

Har er bostadsrättsförening problem med övergivna cyklar? Om så är fallet så kanske vi skulle kunna bli en bra samarbetspartner till er? Ert problem löses och samtidigt är ni med och bidrar till hjälpinsatser i Uppsala samt internationellt.
Vi har stor efterfrågan på begagnade cyklar och kan hämta herrelösa cyklar efter karantäntiden eller när ni önskar.

Vår ekonomi kommer att vara transparent och kommer att läggas ut på vår webbsida när vi kan visa ekonomiskt resultat. För information om Ge vidares verksamhetsuppdrag, se fliken ”mer om Ge vidare”.

Vi tycker att vårt affärsnamn mycket bra beskriver det som Ge vidare vill verka för. Ge vidare vill vara en katalysator för den goda process som startas i och med att vi fått en gåva att förvalta. Gåvogivaren, varans köpare och slutligen vår butik, är alla med i den goda värdekedjan och ger vidare till utsatta människor.

Vi hoppas på att få samarbeta med er i Ge vidare rörelsen.