Mer om Ge vidare

Ge vidares verksamhetsuppdrag

Korskyrkan driver second hand-butik i Uppsala med namnet Ge vidare och vill verka för:
•    En hållbar samhällsutveckling på flera plan: socialt, ekonomiskt och ekologiskt!
•    Att hjälpa socialt utsatta människor i Uppsala kommun.
•    Att i samarbete med Evangeliska frikyrkan, stödja utvalda internationella projekt.
•    Att skapa en meningsfull arbetsträning för människor i jobbutanförskap i Uppsala och rusta dem för återinträde på arbetsmarknaden!

Följande områden vill Ge vidare använda framtida vinstmedel till:

•    Diakonal omsorg för utsatta människor i Uppsala så som; matcheckar, läkarräkningar, hjälp till hyra. Ekonomisk rådgivning.
•    Fond för mikrolån till tiggande EU medborgare som vill starta en rörelse som försörjning i sitt hemland.
•    Fond för ensamstående föräldrar i Uppsala som ska ge dessa familjer möjlighet att få komma i väg på en lägervecka tillsammans, med alla kostnader betalda.
•    1 eller 2 tydligt definierade internationella hjälpprojekt i samarbete med Evangeliska Frikyrkan, som är Korskyrkans kyrkoorganisation.

Om Korskyrkan

Vill ni veta om om den församling som står bakom Ge vidare? Då kan ni besöka Korskyrkans hemsida genom att klicka här.

korskyrkan

gevidare